Elpolering & Betning

Vi utför betning och elpolering på legobasis där våra flesta kunder är inom bygg- livsmedel- och läkemedelsindustrin. Det är områden som oftast kräver hög kvalitet på ytfinish. Behandlingskaren i vår anläggning har måtten 5300x1200x1200mm

Snabba leveranser är en av vår styrka.

Varför ska man ytbehandla rostfritt stål?

Vi anser att så fort man har bearbetat det rostfria stålet på något sätt så är det inte helt rosfritt längre. Då handlar det framförallt om svetsning. Men det kan räcka med att bocka en rostfri plåt i t.ex en kantpress el dylikt så fastnar det partiklar från verktygen som gör att det uppkommer rostangrepp i en korrosionspositiv miljö. Sen är det upp till kunden om de anser att detaljen ska ytbehandlas beroende på användningsområde.

Elpolering

Elpolering, eller elektrolytisk polering, innebär att man tar bort et ytterst tunt ytskikt från det rostfria stålet. Denna behandling påverkar inte stålets egenskaper. Metoden fungerar så att man tillsätter ström genom anoder och katoder, det går att några tusendels mm "slits bort" från ytan. De kraftigaste topparna jämnas ut och materialets kristallstruktur framträder utan någon förändring. Detaljen ligger i badet ca 15 minuter.Tänk på att  t ex repor och tryckmärken inte försvinner vid elpolering, utan att dessa skador snarare förstärks. Elpolering döljer inga defekter, snarare så avslöjas felen i utgångsmaterialet.

Svetsade detaljer kan som regel elpoleras utan problem. Viktigt att tänka på i dessa fall är att tillsatsmaterial som eventuellt används bör vara exakt samma kvalitet som grundmaterialet. Det kan annars bli väldigt olika nyanser i grundmaterialet och svetsning efter elpolering. Det kna också efter svetsning uppstå en vit rand nära svetsen p g a värmepåverkan, men dessa ränder kan som regel avlägsnas eller åtminstone minskas med extra kraftig elpolering.

Betning

Betning innebär att man tar bort ett mycket tunt lager metall från ytan på det rostfria stålet. Vid betning av rostfritt stål använder man salpetersyra och fluorvätesyra.

Betning används för att återskapa stålets ursprungliga egenskaper efter att det utsatts för höga temperaturer, som t ex vid svetsning. Betning är ur korrosionssynpunkt överlägset både slipning och blästring, då betning på bästa sätt återställer stålets ursprungliga egenskaper.

För att få ett så bra resultat som möjligt av betningen är det viktigt att godset från början är rent från olja och fett. Skulle det finnas rester av t ex olja blir resultatet som regel något ojämnt.

Ofta vill man efter betning förstärka ytskiktet med efterföljande elpolering.

Bildgalleri

Nedan ser ni bilder på arbeten vi utfört. Klicka på bilderna för att zooma.