Vinkel/hörn/övergång

 

Standard

Vi övergångar där man måste avsluta med stolpe och börja med stolpe har vi som standard att överliggare binder ihop sektionerna.

Mellanliggarna släpper man bara ut ca 50 mm från stolparna. Denna hörndel kallas öppet hörn.

 

Tillval

Vid övergångar där man måste avsluta med stolpe och börja med stolpe har vi som tillval att man kan få färdiga vinklar som följer med mellanliggaren runt samtidigt som man monterar räcket. Vinklarna måste borras och popnitas underifrån.
Hörn med bockade vinklar ligger inte med i standardprissättningen.