3D-ritning

Vi använder oss av ett ritprogram där vi ritar dom flesta ritningar i 3D. När man ritar i 3D anser vi att man löser många oförutsedda problem som inte uppmärksammas i en 2D ritning.

En annan fördel är kommunikationen när man ska gå igenom en ritning med kunden, där en 3D ritning blir mer lättförstålig.