Elpolering

Elpolering, eller elektrolytisk polering, innebär att man tar bort et ytterst tunt ytskikt från det rostfria stålet. Denna behandling påverkar inte stålets egenskaper. Metoden fungerar så att man tillsätter ström genom anoder och katoder, det går att några tusendels mm "slits bort" från ytan. De kraftigaste topparna jämnas ut och materialets kristallstruktur framträder utan någon förändring. Detaljen ligger i badet ca 15 minuter.

Tänk på att  t ex repor och tryckmärken inte försvinner vid elpolering, utan att dessa skador snarare förstärks. Elpolering döljer inga defekter, snarare så avslöjas felen i utgångsmaterialet.

Svetsade detaljer kan som regel elpoleras utan problem. Viktigt att tänka på i dessa fall är att tillsatsmaterial som eventuellt används bör vara exakt samma kvalitet som grundmaterialet. Det kan annars bli väldigt olika nyanser i grundmaterialet och svetsning efter elpolering. Det kna också efter svetsning uppstå en vit rand nära svetsen p g a värmepåverkan, men dessa ränder kan som regel avlägsnas eller åtminstone minskas med extra kraftig elpolering.