Betning

Betning innebär att man tar bort ett mycket tunt lager metall från ytan på det rostfria stålet. Vid betning av rostfritt stål använder man salpetersyra och fluorvätesyra.

Betning används för att återskapa stålets ursprungliga egenskaper efter att det utsatts för höga temperaturer, som t ex vid svetsning. Betning är ur korrosionssynpunkt överlägset både slipning och blästring, då betning på bästa sätt återställer stålets ursprungliga egenskaper.

För att få ett så bra resultat som möjligt av betningen är det viktigt att godset från början är rent från olja och fett. Skulle det finnas rester av t ex olja blir resultatet som regel något ojämnt.

Ofta vill man efter betning förstärka ytskiktet med efterföljande elpolering.